Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


4 februari 2020 (vervolg)

 • groen vinkje
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.251)
 • groen vinkje
  Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35.284)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verzamelwet VWS 20XX (35.299)
  Hamerstuk

28 januari 2020

 • groen vinkje
  Nieuw Reglement Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal (CXXXIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage (35.254)
 • groen vinkje
  Aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden van vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35.273)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (najaarsnota) (35.350 IIA)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en Kiesraad 2019 (najaarsnota) (35.350 IIB)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (najaarsnota) (35.350 III)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2019 (najaarsnota) (35.350 IV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019 (najaarsnota) (35.350 V)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (najaarsnota) (35.350 VI)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (najaarsnota) (35.350 VII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (najaarsnota) (35.350 VIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Financiƫn en Nationale Schuld 2019 (najaarsnota) (35.350 IX)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2019 (najaarsnota) (35.350 X)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2019 (najaarsnota) (35.350 XII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (najaarsnota) (35.350 XIII)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2019 (najaarsnota) (35.350 XIV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (najaarsnota) (35.350 XV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (najaarsnota) (35.350 XVI)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (najaarsnota) (35.350 XVII)
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2019 (najaarsnota) (35.350 A)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2019 (najaarsnota) (35.350 C)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2019 (najaarsnota) (35.350 J)
  Hamerstuk