Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


7 april 2020 (vervolg)

 • groen vinkje
  Motie-Baay-Timmerman (50PLUS) c.s. over de bescherming van de privacy van slachtoffers (35.300 VI, R)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Buitenlandse Zaken 2020 inzake consulaire dienstverlening (35.416)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.414)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.415)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.413)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.412)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met het verzoek om in te stemmen met het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het functioneren van de Eerste Kamer in crisistijd (EK CXXXIX B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitters van de vaste commissies voor SZW en VWS met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het initiatiefwetsvoorstel-Van Meenen (35049) (EK 35.049 B)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Kadasterwet BES (35.109)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (35.143 (R2120))
 • groen vinkje
  Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (35.195)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Goedkeuring en uitvoering Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (35.356)
  Hamerstuk

10 maart 2020

 • groen vinkje
  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (EK 35.179 E)

3 maart 2020

 • groen vinkje
  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet (34.971)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)
 • groen vinkje
  Invoering elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en uitbreiding basisregister reisdocumenten (35.047 (R2108))
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wijzigingswet meldkamers (35.065)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)
  Hamerstuk

18 februari 2020


11 februari 2020

 • rood kruisje
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels (34.986, Z)
 • groen vinkje
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring (34.986, Y)
 • groen vinkje
  Invoeringswet Omgevingswet (34.986)