Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


7 juli 2020 (vervolg)

 • groen vinkje
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19 (35.481)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen (35.499)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 (35.464)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35.422)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35.063)
 • groen vinkje
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34.985, K)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • groen vinkje
  Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19 (35.460)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State n.a.v. de motie Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK 35.300 VI AQ)
 • groen vinkje
  Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35.344)
 • groen vinkje
  Splitsing gemeente Haaren (35.345)

6 juli 2020

 • groen vinkje
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.438)
  Zonder stemmen
 • groen vinkje
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

30 juni 2020