Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


23 juni 2020

 • groen vinkje
  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179)
 • groen vinkje
  Wet straffen en beschermen (35.122)
 • groen vinkje
  Motie-Kox (SP) c.s. over de afkeuring van het gevoerde beleid van de minister van BZK inzake een gevraagde tijdelijke huurstop (35.431, K)
 • groen vinkje
  Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens (35.316)
 • groen vinkje
  Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (35.263)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Spoedreparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35.436)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis (35.441)
 • groen vinkje
  Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35.474)
  Hamerstuk

16 juni 2020


9 juni 2020

 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over gebruik van asielopvanglocaties voor verzorgingshuizen of woningen (35.210 VI, I)
 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over verslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI, H)
 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over VluchtelingenWerk Nederland (35.210 VI, F)
 • rood kruisje
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over voorkomen nieuwe asielinstroom (35.210 VI, G)
 • groen vinkje
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)
 • rood kruisje
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het in rekening brengen van doorleveringskosten aan huurders (35.292, H)
 • rood kruisje
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het verplicht stellen van doorleveringskosten van warmte/koude op de factuur (35.292, G)
 • groen vinkje
  Implementatie richtlijn energie-efficiëntie (35.292)
 • groen vinkje
  Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)
 • groen vinkje
  Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, H)
 • groen vinkje
  Wet toetreding zorgaanbieders (34.767)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State n.a.v. de motie Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK 35.300 VI AJ)
  Hamerstuk