Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


7 juli 2020 (vervolg)

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (voorjaarsnota) (35.450 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19 (35.481)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen (35.499)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19 (35.464)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35.422)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Kwint en Westerveld Verbod dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35.063)
 • Aangenomen
  Motie-Rietkerk (CDA) c.s. over jaarlijkse evaluatierapportages (34.985, K)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34.985)
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020 inzake extra maatregelen Caribisch Nederland in verband met COVID-19 (35.460)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State n.a.v. de motie Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK 35.300 VI AQ)
 • Aangenomen
  Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35.344)
 • Aangenomen
  Splitsing gemeente Haaren (35.345)

6 juli 2020

 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.438)
  Zonder stemmen
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

30 juni 2020