Stemmingen per vergaderdag
23 maart 2021

 • Aangenomen
  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap (35.367)
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake vaststelling Europees Werkprogramma 2021 van de Eerste Kamer (EK 35.663 B)
  Hamerstuk

16 maart 2021

 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verwijderen van Lelystad Airport van de lijst PAS-melders (35.600, R)
 • Verworpen
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport (35.600, U)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een exit-strategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35.429, G)
 • Aangenomen
  Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (35.429)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps (35.658)
  • aantekening gevraagd: PVV en Fractie-Nanninga

9 maart 2021

 • Aangenomen
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over passende seniorenhuisvesting (35.600, P)
 • Aangenomen
  Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over niet te stemmen over het wetsvoorstel tot de onderbouwing van de totstandkoming van de SDF-rapportages is verstrekt (35.600, T)
 • Verworpen
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het openbaar maken van SDF-rapportages met bijbehorende motivatie (35.600, S)
 • Aangenomen
  Kaderwet overige JenV-subsidies (35.512)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.678)
  Hamerstuk

2 maart 2021

 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Financiƫn 2021 inzake Herstel Toeslagen (35.704)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (35.526, AK)
 • Verworpen
  Motie-Raven (OSF) over een bevrijdings-en herstelplan (35.526, AL)
 • Aangenomen
  Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen (35.521)
  • aantekening gevraagd: PVV, Fractie-Otten en Fractie-Nanninga
 • Aangenomen
  Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel (35.535)
 • Aangenomen
  Invoering van een verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars (35.599)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties (35.629)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.634)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen (35.642)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen (35.683)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven (35.686)
  Hamerstuk