Stemmingen per vergaderdag
16 november 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)
 • Aangenomen
  Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)
  • aantekening gevraagd: SP, PvdD, PVV en Fractie-Otten
 • Aangenomen
  Verlenging werkingsduur Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (35.898)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap van rechtswege (35.859 (R2157))
  Hamerstuk

9 november 2021

 • Aangenomen
  Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35.606)
 • Aangenomen
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over het weigeren van de afgifte van een verklaring omtrent gedrag door deskundigen (35.355, E)
 • Aangenomen
  In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355)

2 november 2021

 • Aangenomen
  Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35.564)
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19 (35.735)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 (35.776)
  • aantekening gevraagd: PVV en Fractie-Otten
 • Aangenomen
  Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden (35.779)
  Hamerstuk

12 oktober 2021

 • Aangenomen
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Aangenomen
  Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35.613, G)
 • Aangenomen
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Aangenomen
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)
 • Aangenomen
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
  Hamerstuk

5 oktober 2021