Stemmingen per vergaderdag
26 januari 2021

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken en Klimaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (najaarsnota) (35.650 XVI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (najaarsnota) (35.650 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2020 (najaarsnota) (35.650 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Algemene Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensie 2020 (najaarsnota) (35.650 X)
  • aantekening gevraagd: Fractie-Van Pareren
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (najaarsnota) (35.650 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2020 (najaarsnota) (35.650 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (najaarsnota) (35.650 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (najaarsnota) (35.650 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Staten Generaal 2020 (najaarsnota) (35.650 IIA)
  Hamerstuk

19 januari 2021

 • Aangenomen
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19 (35.627)
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)
  Hamerstuk

12 januari 2021

 • Verworpen
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Aangenomen
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35.570 XIX, G)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gerben Gerbrandy (OSF), Gom van Strien (PVV), Greet Prins (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Doornhof (CDA), Ilse Bezaan (PVV), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Tiny Kox (SP), Ton Rombouts (CDA) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Bob van Pareren (Fractie-Van Pareren), Christine Teunissen (PvdD), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Berkhout (Fractie-Van Pareren), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (Fractie-Van Pareren), Loek van Wely (Fractie-Van Pareren), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Van Pareren), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (Fractie-Van Pareren), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Robert Baljeu (Fractie-Otten) en Toine Beukering (Fractie-Van Pareren)

8 januari 2021

 • Aangenomen
  Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)

15 december 2020

 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (35.570 VI, F)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (35.570 VI, E)