Stemmingen per vergaderdag
5 oktober 2021

 • Aangenomen
  Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
 • Verworpen
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33.328 / 35.112, Z)
 • Aangenomen
  Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35.400)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35.755)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35.818)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Jamaica en Bolivia bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK 32.317 MM)
  Hamerstuk

28 september 2021

 • Aangenomen
  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)
 • Aangenomen
  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35.439)
 • Aangenomen
  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (35.667)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35.680)
  • aantekening gevraagd: SGP, SP, PvdD, PVV en Fractie-Nanninga
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (35.830 XIV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2020 (35.830 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.830 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (35.830 XVI)
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020 (35.830 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2020 (35.830 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2020 (35.830 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (35.830 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (35.830 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020 (35.830 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2020 (35.830 IIA)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (35.830 XVII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Jaarverslag en slotwet Koning 2020 (35.830 I)