Stemmingen per vergaderdag
26 januari 2021

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (najaarsnota) (35.650 XVII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Financiën en Nationale Schuld 2020 (najaarsnota) (35.650 IX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (najaarsnota) (35.650 I)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 V)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Economische Zaken en Klimaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (najaarsnota) (35.650 XVI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2020 (najaarsnota) (35.650 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2020 (najaarsnota) (35.650 J)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Algemene Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 III)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensie 2020 (najaarsnota) (35.650 X)
  • aantekening gevraagd: Fractie-Van Pareren
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (najaarsnota) (35.650 VII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad 2020 (najaarsnota) (35.650 IIB)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 A)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (najaarsnota) (35.650 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2020 (najaarsnota) (35.650 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Staten Generaal 2020 (najaarsnota) (35.650 IIA)
  Hamerstuk

19 januari 2021

 • Aangenomen
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19 (35.627)
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)
  Hamerstuk

12 januari 2021

 • Verworpen
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Aangenomen
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)