verbergen  specifieke periode selecteren  14 november 2023 (vervolg)

 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 B)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 C)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Deltafonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 J)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 K)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023 (Miljoenennota) (36.435 L)
 • Aangenomen
  Afschaffing marktverkenning woningcorporaties (36.400)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Begrotingsstaat provinciefonds 2024 (36.410 C)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (36.410 VII)

7 november 2023

 • Aangenomen
  Motie-Van der Goot (OPNL) c.s. over een regioparagraaf in de Voorjaarsnota (36.410, J)
 • Verworpen
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over bijdragen aan de kosten bij grootschalige politie-inzet (36.410, H)
 • Verworpen
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over beleid ter voorkoming van nieuwe pandemische dreigingen (36.410, G)
 • Aangenomen
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over minder verbruikersbelasting op dranken zonder toegevoegde suikers (36.410, F)
 • Verworpen
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verkleinen van het schuldenleed van de pechgeneratie (36.410, E)
 • Verworpen
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het verlagen van de btw op groente en fruit (36.410, D)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld Wet huurbescherming weeskinderen (35.999)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke voorziening benoemen rechters-plaatsvervangers na wettelijke ontslagleeftijd van zeventig jaar (36.358)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Grondslag verwerken burgerservicenummer woningzoekenden voor toekenning sociale huurwoning (36.379)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Implementatie herziene Eurovignetrichtlijn (36.384)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Structurele regeling voor meertalige dagopvang (36.393)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024 (36.410 IV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Verzamelwet SZW 2024 (36.415)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Miljoenennota) (36.435 XIII)
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Miljoenennota) (36.435 XV)

31 oktober 2023