T01456

Toezegging Aantal jongeren betrokken bij huishoudinkomenstoets (32.815)De staatssecretaris van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beckers, informeren over het aantal jongeren dat door de huishoudinkomenstoets geraakt wordt, tenzij dit leidt tot een verzwaring van de (bestuurlijke) lasten voor gemeenten.


Kerngegevens

Nummer T01456
Status afgevoerd
Datum toezegging 20 december 2011
Deadline 1 januari 2013
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. H.G.J.M. Beckers (VVD)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen gezinsbijstand
huishoudinkomenstoetsen
jongeren
Kamerstukken Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren (32.815)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 13 - blz. 13-4-34

De heer Beckers (VVD):

De ontvangen reacties zijn extra emotioneel als er jongeren bij de huishoudinkomenstoets betrokken zijn. De leden van mijn fractie zijn benieuwd om hoeveel jongeren het feitelijk zal gaan. Velen van hen zullen niet onder de huishoudinkomenstoets vallen, omdat zij studeren of als Wajonger een uitkering krijgen of onder het mantelzorg- en AWBZ-criterium vallen. Deze gegevens zijn van belang en als ze niet voor handen zijn, zouden wij graag zien dat de staatssecretaris die gegevens laat registreren.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz. 14-11-38

Staatssecretaris De Krom:

De heer Beckers vraagt hoeveel jongeren door de huishoudinkomenstoets worden geraakt en niet onder een uitzondering vallen. Die gegevens zijn ons op dit moment niet bekend. Wij hebben met de gemeente afgesproken dat wij zo weinig mogelijk aan de toezichts- en de bestuurlijke lasten zullen toevoegen. Ik ben echter bereid, dit punt met de gemeenten te bespreken, echter zonder een resultaatsverplichting aan de heer Beckers aan te gaan. Het uitgangspunt is wel dat er geen toevoeging komt aan bestuurlijke lasten.

Handelingen I 2011-2012, nr. 14 - blz. 14-11-47

De heer Beckers (VVD):

Dat wij zorgen hebben over de uitkomsten van het wetsvoorstel, is duidelijk. Die zijn er zeker. Er zijn mensen voor wie dit wetsvoorstel niet goed uitpakt. Dit moeten wij volgen. Ik heb de staatssecretaris uitgenodigd om ons te blijven voorzien van cijfermateriaal. De regeling zit niet zo in elkaar dat jongeren die moeten werken, gedupeerd worden en hun inkomen moeten inleveren. Nee, de ouders raken wellicht hun bijstandsuitkering kwijt, maar de kinderen houden hun inkomen. In die situatie krijg je dan wel een compensatie, maar je moet een en ander wel uit elkaar houden en in elkaar zetten. De kinderen houden hun uitkering. Ik heb de staatssecretaris gevraagd om ons in de toekomst te voorzien van informatie en cijfermateriaal zodat wij kunnen volgen om hoeveel kinderen het gaat. Wij vinden de categorie van kinderen immers de meest kwetsbare. Dit hebben wij met elkaar zo kunnen beluisteren. De staatssecretaris heeft toegezegd, zij het zonder resultaatsverplichting, dat hij zijn best zal doen om ervoor te zorgen dat dit cijfermateriaal in de toekomst bij ons op tafel komt.


Brondocumenten


Historie

  • 10 juli 2012
    nieuwe status: afgevoerd
    Opmerking: de toezegging is afgevoerd in verband met wetsvoorstel 33.277 (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets).
  • 20 december 2011
    toezegging gedaan