T03595

Toezegging Afschrift beantwoording schriftelijke Tweede Kamervragen inzake gebruik vluchten binnen de EU (36.259)



De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Faber-Van de Klashorst (PVV), toe dat hij een afschrift van de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen door de Tweede Kamerfractie van de PVV over het gebruik binnen de EU van vluchten door Europese politici aan de Kamer zal doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T03595
Status voldaan
Datum toezegging 18 april 2023
Deadline 1 juli 2023
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
Commissie commissie voor Europese Zaken (EUZA)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen klimaat
privévluchten
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2023 (36.259)


Uit de stukken

Handelingen I 2022-2023, nr. 27, item 3 - blz. 20-21.

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

(…)

“Voorzitter. Terwijl de elite de grenzen wagenwijd openzet voor hordes jonge mannen uit Verweggistan die hier vooral komen om hun eigen consumptie en die van hun nareizende familieleden op te krikken, heeft de elite besloten dat het autochtone volk juist minder moet gaan consumeren. De elite zelf uiteraard natuurlijk niet. Zij manen het volk om niet meer te vliegen. Vliegen zou slecht zijn voor het klimaat. Behalve privévluchten. Daar is immers geen doelstelling voor opgenomen in het Klimaatakkoord. Kennelijk een goede reden voor de voorzitter van de Europese Raad Michel om zich hoofdzakelijk per privévliegtuig te verplaatsen. Dan heb ik het over 72 van de 112 officiële reizen sinds zijn aantreden in 2019. En geld schijnt geen rol te spelen. Zijn retourtje Parijs op 16 februari vorig jaar kostte €35.750. Maar ja, dan vlieg je wel buiten het Klimaatakkoord om. En het klimaat, ja, dat mag wat kosten natuurlijk. Maar ja, goed. Hij is niet de enige. Het internationale elitaire netwerk vliegt lustig de aardbol rond om in tropische oorden te praten over hoe het volk, het volk, de planeet gaat redden.

[…]

Handelingen I 2022-2023, nr. 27, item 11 - blz. 34.

Minister Hoekstra:

(…)

“Mevrouw Faber wilde graag nog een keer het vliegtuig in met de heer Charles Michel. In ieder geval heeft de Tweede Kamerfractie van de PVV schriftelijke vragen gesteld. Die moeten eerst beantwoord worden. Ik zal ervoor zorgen dat zij er met spoed een kopie van ontvangt.”


Brondocumenten


Historie