T01213

Toezegging Brede evaluatie crisismaatregelen (32.058)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Kuiper, toe de effecten van de verschillende crisismaatregelen op de arbeidsmarkt te evalueren.


Kerngegevens

Nummer T01213
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2010
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden prof. dr. R. Kuiper (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen arbeidsmarkt
economische crisis
evaluaties
Kamerstukken Tijdelijke regeling in crisistijd voor langer en vaker tijdelijk contract voor jongeren tot 27 jaar (32.058)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 34 - blz. 1430 - 1443

Blz. 1440

De heer Kuiper (ChristenUnie): Omdat de minister zijn beantwoording begon met deze maatregel in het bredere kader te zetten van veel meer crisismaatregelen roept dat haast de vraag op hoe we dat hele palet aan crisismaatregelen gaan evalueren om te bezien of ze gewerkt hebben. Het lijkt me trouwens sowieso voor de ontwikkeling van politiek beleid in ons land van belang om te weten hoe deze toch enigszins buitengewone

maatregelen gaan werken. Daar hebben we behoefte aan. Op dat punt zou ik nog graag iets horen van deze minister.

Blz. 1442

Minister Donner: De tweede vraag was hoe we de crisismaatregelen evalueren. Ik heb de Tweede Kamer al toegezegd dat bijvoorbeeld maatregelen zoals de deeltijd-WW worden geëvalueerd. Ongetwijfeld zullen we vervolgens tal van maatregelen evalueren. [...] Nogmaals, voor de arbeidsmarkt zal er zonder meer een brede evaluatie plaatsvinden van wat de verschillende maatregelen hebben gerealiseerd.


Brondocumenten


Historie