T01317

Toezegging Btw en vereenvoudiging belastingstelsel in startnotitie (32.504/32.505/32.401)De staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid De Boer (CU), toe dat de regering voor het einde van het eerste kwartaal van 2011 een startnotitie naar de Kamer zal sturen waarin onder meer wordt ingegaan op het proces van vereenvoudiging van het belastingstelsel en de btw.


Kerngegevens

Nummer T01317
Status voldaan
Datum toezegging 10 december 2010
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden drs. R. de Boer (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Schriftelijk overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen BTW
startnotitie
vereenvoudiging belastingstelsel
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2011 (32.505)
Belastingplan 2011 (32.504)
Fiscale verzamelwet 2010 (32.401)


Uit de stukken

Memorie van Antwoord, EK 32504/ 32505/ 32401 D - blz. 43

De leden van de fracties van de ChristenUnie en SGP vragen zich af op wat voor wijze de btw zal worden betrokken in de discussie over de mogelijke vereenvoudiging van het huidige belastingstelsel en verwijzen daarbij naar een artikel in de SC 2010, nr. 46. Voor het einde van het eerste kwartaal 2011 zal ik een startnotitie naar beide Kamers sturen, waarin onder meer zal worden ingegaan op het proces van vereenvoudiging van het belastingstelsel. De btw is zeker een van de onderwerpen die daarbij zal worden betrokken.


Brondocumenten


Historie