T01190

Toezegging Bureau van de Mensenrechtencommissaris Hammarberg (32.125 en 32.123 V)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Kox, toe de kamer spoedig te informeren over een eerder gedane toezegging een extra kracht aan te stellen bij het bureau van de Mensenrechtencommissaris Hammarberg.


Kerngegevens

Nummer T01190
Status voldaan
Datum toezegging 20 april 2010
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen bureau
Hammarberg
mensenrechten
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2009-2010 (32.125)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2010 (32.123 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1134

De heer Kox (SP): Ik ben ook erg blij dat de minister van Buitenlandse Zaken nog eens benadrukt heeft dat mensenrechten een speerpunt van zijn beleid en dus van ons beleid zijn. Dat is meer dan een mooie frase; dat is nogal een statement. Wij zijn daarmee dus erg blij en die kwestie speelt ook rondom het EVRM, maar onze collega's in Straatsburg, waar we meestal Engels met elkaar spreken, gebruiken soms de uitdrukking "Put your money where your mouth is". Wij hebben de minister vorig jaar al ertoe uitgenodigd om dat dan ook te doen. Ik zie de minister reageren; ik denk dat hij wel weet wat hij nog moet beantwoorden. Vorig jaar hebben wij van de minister de toezegging gekregen dat hij zou zorgen voor extra kracht voor het bureau van Thomas Hammarberg. Dat heeft hij echt nodig, want als je de mensenrechten van 800 miljoen Europeanen moet controleren met vijftien tot twintig mensen, heb je het zwaar. Misschien kan de minister ons in de tweede termijn nog blij maken en aangeven wanneer die extra kracht daadwerkelijk gesignaleerd kan worden in Straatsburg. Ik heb die extra kracht immers nog niet gezien.

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1141

Minister Verhagen: De heer Kox hield een zeer gemotiveerd betoog waarin hij pleitte voor het beschikbaar stellen van meer financiële middelen voor de Raad van Europa en in het bijzonder voor het bureau van de Mensenrechtencommissaris. Hij verwees daarbij naar toezeggingen die door mij in het verleden zijn gedaan. Ik heb inderdaad vorig jaar toezeggingen gedaan over ondersteuning van het bureau van Mensenrechtencommissaris Hammarberg. Ik heb daarover vanuit het ministerie ook intensief overleg gevoerd met het bureau van de heer Hammarberg. Ik heb helaas moeten constateren dat het, mede gezien de specifieke functie-eisen die hij verbond aan de personele ondersteuning, niet mogelijk is gebleken om op korte termijn een geschikte kandidaat los te weken. Ik zie de heer Kox verbaasd kijken. Ik heb daarover ook mijn wenkbrauwen gefronst. Ik ben in overleg met de heer Hammarberg om te komen tot een alternatieve oplossing. We zijn het nu eigenlijk min of meer eens. Hij heeft een aantal heel specifieke eisen gesteld, niet alleen ten aanzien van de kennis van het Russisch, maar uiteraard ook ten aanzien van de kennis van mensenrechten et cetera. Vorige week heeft onze Permanente Vertegenwoordiger in Straatsburg hierover nog met de kabinetschef van Hammarberg gesproken. In de nieuwe constructie heb ik het nu zo afgesproken dat het bureau, dat zelf ook beschikt over een netwerk van geschikte kandidaten, zelf een kandidaat uitzoekt, die wij financieren. Ik weet dat ik van de financiële steun vorig jaar naar de personele ondersteuning ben gegaan. Ik heb helaas moeten constateren dat het in een jaar niet is gelukt. Nederland zal de aanstelling van de geschikte kandidaat die Hammarberg nu zelf uitzoekt gedurende minimaal één jaar financieren. Ik hoop de Kamer snel verder te kunnen informeren over een invulling van die nieuwe post bij het bureau van de Mensenrechtencommissaris. Ik hecht niet alleen aan het bureau van de Mensenrechtencommissaris; ik hecht ook aan het nakomen van mijn toezeggingen.


Brondocumenten


Historie