T00971

Toezegging Capaciteit kantoor mensenrechtencommissaris Hammarberg (31.702)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van der Linden, toe contact op te nemen met de mensenrechtencommissaris Hammarberg, om te bezien of diens kantoor voldoende capaciteit heeft.


Kerngegevens

Nummer T00971
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Europadebat
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met het Europadebat op 17 maart 2009


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225

Blz. 1232

De heer Van der Linden (CDA):

Deze minister heeft het mensenrechtenbeleid tot een prioriteit gemaakt. Wat dat betreft krijgt hij de volledige steun van de CDA-fractie. Beide bewindslieden weten wat de Raad van Europa betekent en dragen dit ook actief uit. Daarvoor zijn wij hen erkentelijk. Ook willen wij niet onvermeld laten dat de bewindslieden op bilaterale basis extra inspanningen leveren. In dat verband bepleiten wij ervoor om het voor de taak te bescheiden team van de commissaris mensenrechten Thomas Hammarberg, met één kracht namens Nederland te versterken. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de regering die toezegging deed. Ik zeg nogmaals dat ik buitengewoon veel waardering heb voor de wijze waarop commissaris Hammarberg zijn taak in de 47 landen, volledig onpartijdig en met grote autoriteit, vervult.

Minister Verhagen:

Ook het werk van de mensenrechtencommissaris Hammerberg wordt door ons bijzonder gewaardeerd en ondersteund. Wij hebben onder andere extra financiële middelen beschikbaar gesteld, omdat de rest dat niet doet. Verder hebben wij een toegevoegde kracht op zijn kantoor gefinancierd om op het gebied van Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) extra activiteiten te ontplooien. Ik ben voornemens dat komend jaar te blijven doen. De heer Van der Linden vroeg om een uitbreiding daarvan met nog een extra kracht. Los van het feit dat wij de enigen zijn die dit doen, is volgens mijn informatie het kantoor van Hammerberg op dit moment adequaat bemenst voor de hem toegewezen taken. Maar ik zeg de heer Van der Linden toe met Hammerberg contact op te nemen om te zien of dat daadwerkelijk het geval is.


Brondocumenten


Historie