T02786

Toezegging De Kamer jaarlijks het Jaarplan Belastingdienst aanbieden (31.066)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Van Rij (CDA), toe om het Jaarplan Belastingdienst voortaan tevens aan de Eerste Kamer aan te bieden.


Kerngegevens

Nummer T02786
Status voldaan
Datum toezegging 29 januari 2019
Deadline 1 december 2020
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. M.L.A. van Rij (CDA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie legisprudentie
Onderwerpen Belastingdienst
Jaarplan Belastingdienst
Kamerstukken Belastingdienst (31.066)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2018-2019, 31 066, D - blz. 5

De heer Van Rij (CDA):

Dank, voorzitter. In de eerste plaats complimenten aan de Staatssecretaris en de ambtenaren voor het uitbrengen van het Jaarplan 2019. Dat is toch een nieuwe aanpak. Het is een eerste begin, zoals u zegt, maar zowel qua inhoud als qua vorm vind ik het veel

toegankelijker dan de halfjaarlijkse rapportages die we kregen. Eén aandachtspunt: in het Jaarplan richt u zich uitsluitend tot de Tweede Kamer. In Nederland hebben we een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Ik zou in ieder geval het voorstel willen doen dat u de Eerste Kamer niet vergeet.

Kamerstukken I 2018-2019, 31 066, D - blz. 12

Staatssecretaris Snel:

Dan verder naar de heer Van Rij. Hij begon met een opmerking over het jaarplan. Ik was me er niet van bewust dat we dit zo aan de Tweede Kamer hadden gericht. Het is eigenlijk voor heel Nederland bedoeld en voor beide Kamers. Wij zullen dus ook hier een klein leereffectje van meenemen.


Brondocumenten


Historie