T02645

Toezegging De Kamer jaarlijks rapportages toesturen over het gebruik van de hackbevoegdheid en binnendringsoftware (34.372)De minister van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerkens (SP), toe dat hij de Kamer jaarlijks zal informeren over hoe vaak van de bevoegdheid van het onderzoek in een geautomatiseerd werk gebruik is gemaakt en of bij die inzet gebruik is gemaakt van commerciële binnendringsoftware.


Kerngegevens

Nummer T02645
Status openstaand
Datum toezegging 19 juni 2018
Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Kamerleden A.M.V. Gerkens (SP)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen binnendringsoftware
geautomatiseerd werk
Kamerstukken Computercriminaliteit III (34.372)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 34, item 5, blz. 11-28

Mevrouw Gerkens (SP):

(...)

Tegelijkertijd horen we over deze wet kritische geluiden, ook vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State. Deze hebben met name kritiek op nut en noodzaak van deze wetgeving. De minister blijft hier vaag over, terwijl je bij dit soort vergaande bevoegdheden nu juist heel goed moet beschrijven wat nut en noodzaak zijn en wanneer de bevoegdheid precies gebruikt gaat worden. Ik zou aan de minister willen vragen om, als deze wet wordt aangenomen, duidelijke rapportages naar de Kamer te sturen over hoe vaak deze methoden bij wat voor soort misdrijven worden ingezet. Graag een toezegging hierop.

(...)

Minister Grapperhaus:

(...)

Mevrouw Gerkens vroeg, als de wet wordt aangenomen, om duidelijke rapportages naar de Kamer. Na inwerkingtreding van de wet zal ik u jaarlijks informeren over hoe vaak van de bevoegdheid van het onderzoek in een geautomatiseerd werk gebruik is gemaakt en of bij die inzet gebruik is gemaakt van commerciële binnendringsoftware. Via u wil ik naar mevrouw Gerkens nog eens benadrukken dat de onderzoeken van de Inspectie JenV en de rapporten openbaar zijn.


Brondocumenten


Historie

  • 19 juni 2018
    toezegging gedaan