Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02537

Toezegging e-CourtDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe haar collega voor Rechtsbescherming te vragen de brief over e-Court ook naar de Eerste Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T02537
Status voldaan
Datum toezegging 13 februari 2018
Deadline 1 juli 2018
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden Mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen e-Court
toegang tot de rechter
Kamerstukken Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (34.517)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 19, item 10 - blz. 15

Minister Ollongren: De heer Ruers sprak over e-Court. Het werd trouwens ook door anderen genoemd. Is dat nou een belemmering in de toegang tot de rechter? Sommigen van u maken zich daar zorgen om. Ook naar aanleiding van berichtgeving hierover in diverse media heeft mijn collega minister Dekker een brief toegezegd aan de Tweede Kamer. Die brief komt er dus aan.

(...)

Handelingen I 2017-2018, nr. 19, item 10 - blz. 17

Mevrouw Lokin-Sassen (CDA): Dank u wel, voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording van de vragen. Zij had het over een brief van minister Dekker over e-Court. Zou de Eerste Kamer ook daarvan eventueel een afschrift kunnen krijgen?

(...)

Minister Ollongren: Heel praktisch vroeg mevrouw Lokin zonet om aan collega Dekker door te geven dat ook u graag de brief over e-Court wilt ontvangen. Dat kan ik natuurlijk doen. Vanzelfsprekend zal ik daarvoor zorgen.


Brondocumenten


Historie