T01393

Toezegging EU Back to School project (32.502, E)De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Broekers-Knol (VVD), toe de Kamer te informeren over het EU Back to School Project.


Kerngegevens

Nummer T01393
Status voldaan
Datum toezegging 27 september 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. A. Broekers-Knol (VVD)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen EU Back to School project
Europa-communicatie
staat van de Unie
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 32 502, E - blz. 4

Mevrouw Broekers-Knol (VVD)

(...)

Ik lees wel over het EU Back To School Project dat dit najaar zal plaatsvinden. In zijn brief schrijft de staatssecretaris dat in het kader van dit project vele in Den Haag en Brussel werkzame politici en ambtenaren zullen terugkeren naar hun oude middelbare school om met leerlingen in discussie te gaan over Europa. Ik zou graag willen weten wie van degenen die hier aanwezig zijn, naar hun oude school teruggaan om over Europa te discussiëren. Ik verwacht dat maar een beperkt aantal van de 75 Eerste Kamerleden die dit best heel goed kunnen doen, hiervan weet heeft. Dit laat dan meteen het mankement zien van allerlei regelingen. (...)

Handelingen I 2009-2010, nr. 32 502, E - blz. 11-12

Staatssecretaris Knapen: Voorzitter. Mag ik nog aandacht vragen voor één punt? Nogal wat politici en Kamerleden zijn actief betrokken bij die Back to School-dag. Ik begrijp dat dit hier minder het geval is. Natuurlijk hebben de leden ook andere activiteiten, maar als dit het gevolg is van het feit dat zij niet van deze activiteit op de hoogte waren, dan hoor ik dat graag. Dan laten wij hen zo snel mogelijk weten hoe het zit, want wij willen graag dat heel veel mensen daaraan deelnemen. Het gaat er dan niet om Europa te verkopen, maar om een discussie over onderwerpen die iedereen aangaan en die te maken hebben met de Europese Unie.

De voorzitter: Misschien is het goed dat wij hierover worden geïnformeerd, want de samenstelling van de Kamer en van de commissie is veranderd.

Staatssecretaris Knapen: Dat zeg ik toe, het is ontzettend leuk.


Brondocumenten


Historie