T00331

Toezegging Guantánamo BayMinister Bot zegt toe Colin Powell te spreken over de kwestie rond Guantanamo Bay en haar verhouding tot de Geneefse oorlogsconventie.


Kerngegevens

Nummer T00331
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_14
Status afgevoerd
Datum toezegging 9 november 2004
Deadline 10 december 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. L.H.G. Platvoet (GroenLinks)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 4-114

[…]

(blz.88)

De heer Platvoet (GroenLinks):[…]

Bush negeert de Verenigde Naties, maakt het Internationaal Strafhof in Den Haag belachelijk, ziet als Texaanse olieboer niets in het Kyoto-verdrag en negeert de Geneefse oorlogsconventie. Om nog maar te zwijgen van internationale verdragen over het terugdringen van allerlei wapentuig, waarbij Bush meent dat hij elke afspraak kan schenden.

[…]

(blz.114 )

Minister Bot: [...]

Wij hebben al meermalen over Guantanamo Bay gesproken. Nogmaals, het respecteren van de normen vinden wij heel belangrijk in de strijd tegen het terrorisme. Ik heb altijd gezegd dat wij nooit mogen afdalen tot dezelfde handelwijze als die van de terroristen zelf en dat dit ook van toepassing moet zijn op de gevangenen in Guantanamo Bay. Dit is geregeld onderwerp van overleg tussen de EU en de VS. In trojkaverband is er op 15 oktober nog gewezen op de verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten voor het bescherming van de mensenrechten. Er is op aangedrongen om naast het Rode Kruis de speciale rapporteurs van de VN toegang te verschaffen. De Verenigde Staten hebben toegezegd, deze rapporteurs nader te zullen informeren. Voorts hebben zij medegedeeld dat zij uitvoering geven aan de uitspraak van het hooggerechtshof en dat zij werk maken van de juridische herzieningsmogelijkheid. Ook heeft men aangegeven, gevangenen in vrijheid te zullen stellen in de gevallen waarin strafvervolging niet nodig is of waarin er geen veiligheidsrisico meer is. Ik ben zeker van plan om dit onderwerp weer aan de orde te stellen bij het bezoek van Colin Powell dat voorlopig op 10 december is bepaald.Historie

  • 9 november 2004
    toezegging gedaan