T02173

Toezegging Herzieningstraject Wft (34.208)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Postema (PvdA), toe een herzieningstraject  te starten en dit najaar de Kamer te informeren over de manier waarop dit zal worden aangepakt. 


Kerngegevens

Nummer T02173
Status voldaan
Datum toezegging 3 november 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden drs. A. Postema (PvdA)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen financieel toezicht
herzieningstraject
Kamerstukken Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34.208)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 6, item 5 - blz.  6

De heer Postema (PvdA):

Met deze toevoeging en uitbreiding is de Wft wel bijzonder complex geworden, waarmee de toegankelijkheid van de wetgeving in het gedrang dreigt te komen. Ik heb het zelf in andere bewoordingen weleens uitgedrukt als een memoryspel, waarbij je wel weet waar het ene kaartje ligt, maar je je eigenlijk niet meer zo goed kunt herinneren waar nu het tweede kaartje lag. We hebben naar aanleiding van onze schriftelijke vragen hierover reeds van de minister vernomen dat ook hij een fundamentele herziening van de Wft nodig acht. Graag krijgen we dit vandaag nogmaals bevestigd en vernemen wij wanneer we deze voorstellen tegemoet kunnen zien.

Handelingen I 2015-2016, nr.6 , item 5 - blz. 8

Minister Dijsselbloem:

De heer Postema heeft gevraagd, dit geheel overziend, of het geen tijd wordt om de Wft tegen het licht te houden. Ik ben dat graag met hem eens. Ik heb al eerder aangegeven dat wij dat ook gaan doen; wij gaan een herzieningstraject beginnen en nog dit najaar de Kamer informeren over de manier waarop we dat willen aanpakken. De Wft is inmiddels van buitengewone omvang geworden en is ook buitengewoon complex. Daar is echt een verbeteringsslag in mogelijk, zonder de grote inhoudelijke winst te verliezen die we de afgelopen jaren hebben geboekt op het terrein van de regulering van de financiële sector. We komen nog dit najaar met een brief over de manier waarop wij de Wft op schop willen gaan nemen en zullen dan ook de Eerste Kamer informeren.


Brondocumenten


Historie