T00873

Toezegging Informatievoorziening sluitend maken (31.384)De staatssecretaris zegt toe dat hij het maximale zal doen om het systeem inzake informatievoorziening sluitend te maken.


Kerngegevens

Nummer T00873
Status voldaan
Datum toezegging 7 juli 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen informatieverstrekking
Verdrag van Lissabon
Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 (R1850))


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531

Blz. 1539

(...)

De heer Van der Linden (CDA):

De Eerste Kamer heeft, terecht, Europa altijd hoog op de agenda gehad. Het Europese beleid is immers steeds meer ''binnenlands'' beleid geworden. Het Verdrag van Lissabon versterkt de rol van de nationale parlementen en daarmee ook die van de Eerste Kamer. Het verdient een eigenstandige rol te vervullen, hetgeen nu onderdeel uitmaakt van nadere heroverweging. Steeds meer wordt de werkwijze inzake Europa geïntegreerd in de gewone

werkwijze van de Kamer met een directe betrokkenheid van de onderscheiden commissies. Dat is een positieve ontwikkeling. Dit vraagt van de regering een adequate informatievoorziening. Op dit punt is al veel verbeterd, maar het is nog steeds een aandachtspunt. Wil de regering toezeggen dat zij zal voorzien in een sluitend systeem?

Blz. 1587

Staatssecretaris Timmermans:

De heer Van der Linden heeft ook gevraagd of de regering wil toezeggen dat zij in een sluitend systeem van informatievoorziening aan het parlement zal voorzien. De regering is bereid het maximale te doen om het systeem sluitend te maken, maar ik moet daarbij aantekenen dat nu ook beide Kamers rechtstreeks alle voorstellen en initiatieven van de Commissie ontvangen. Dat laat onverlet dat de regering de verplichting heeft om al die voorstellen te voorzien van een BNC-fiche en dat moet sneller en beter. Wij zijn al een heel eind opgeschoven, maar het moet nog beter. Die taak neem ik graag op mij. Dan kunnen wij het systeem definitief sluitend maken. Wij zijn nog steeds wel eens te laat en dat is mij een doorn in het oog.


Brondocumenten


Historie