31.384 (R1850)

Goedkeuring Verdrag van LissabonDit voorstel van rijkswet keurt het Verdrag van Lissabon (Trb. 2008, 11)PDF-document, het Europese Hervormingsverdrag, goed. Het Verdrag van Lissabon wijzigt onder andere het Verdrag van Amsterdam (Trb. 1998, 11)PDF-document en het Verdrag van Nice (Trb. 2001, 47)PDF-document. Het hervormingsverdrag is geen "grondwettelijk verdrag" zoals het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (Trb. 2004, 275) (30.025) (R1783) was. Dit verdrag moderniseert de bevoegdheden, de instellingen en de procedures van de Europese Unie. Het doel van het verdrag is de slagvaardigheid, coherentie en de democratische legitimiteit van de Europese Unie te vergroten.

Het nieuwe EU-Verdrag bevat met name de algemene uitgangspunten van de Unie en een beschrijving van het institutionele kader. Daarnaast bevat het EU-Verdrag de bepalingen over het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB). De bepalingen over justitiële samenwerking in strafzaken worden verplaatst naar het Werkingsverdrag. Het Werkingsverdrag is de nieuwe naam van het (oude) EG-Verdrag.

Voor meer informatie over het nieuw Europese verdrag kunt u terecht op de themapagina op www.europapoort.nl.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juni 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SP, SGP, PvdD en de fractie-Yildirim stemden tegen.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 5 januari 2010 de minister-president geïnformeerd over de nieuwe werkwijze van de Eerste Kamer met betrekking tot Europese voorstellen (EK 30.953 / 31.384 (R1850), H). De minister van Buitenlandse Zaken heeft hierop bij brief van 26 januari 2010 gereageerd (EK 30.953 / 31.384 (R1850), I).

De commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en voor de JBZ-Raad bespraken op 2 maart 2010 een notitie parlementair behandelvoorbehoud.


Kerngegevens

ingediend

10 maart 2008

titel

Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

21