Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02247

Toezegging Informeren over stand van zaken ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging (32.317)De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het van het lid Duthler (VVD), toe dat de minister van EZ, mede namens de minister van V&J, de Kamer zal informeren over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwerprichtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging COM(2013)48.


Kerngegevens

Nummer T02247
Status voldaan
Datum toezegging 8 maart 2016
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden mr. dr. A.W. Duthler (Fractie-Duthler)
Commissie commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie brief/nota
Onderwerpen cybersecurity
informatiebeveiliging
netwerkbeveiliging
Kamerstukken JBZ-Raad (32.317)


Uit de stukken

Verslag van een mondeling overleg 2015-2016, nr. 32 317 GB, blz. 16. 

Mevrouw Duthler (VVD):

Voorzitter. Een onderwerp dat hier een beetje bij hoort, is cybersecurity. We hebben aanstaande zondag en maandag een parlementaire conferentie, onder andere over digitalisering en mensenhandel. Ook cybersecurity staat op de agenda. Er is ook een richtlijn, naar ik meen de Network and Information Security Directive. Wat is de status van die richtlijn?

Minister Van der Steur:

U hoort mij kraken. De reden daarvoor is dat de staatssecretaris het onderwerp cybersecurity doet. Vandaar dat ik het niet uit eigen ervaring weet. Bovendien ligt het primaat van de onderhandelingen over deze specifieke punten bij de minister van Economische Zaken. Vandaar mijn aarzeling. Als mevrouw Duthler op dit punt nadere informatie wil, van de minister van EZ en mede namens mij, wil ik dat wel aan hem vragen.

Mevrouw Duthler (VVD):

Graag.

Minister Van der Steur:

 Dat ga ik doen. Dat is dan mijn tweede toezegging.


Brondocumenten


Historie