T01002

Toezegging Instroommomenten MBO (31.775)De staatssecretaris van OCW zegt, naar aanleiding van vragen van de leden Thissen (GroenLinks) en Van Driel (PvdA), toe met het mbo-veld de mogelijkheid voor meer instroommomenten te bespreken en zal hierover over 3 maanden rapporteren.


Kerngegevens

Nummer T01002
Status voldaan
Datum toezegging 29 juni 2009
Deadline 1 oktober 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris I van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
C. P. Thissen (GroenLinks)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen jongeren
middelbaar beroepsonderwijs
Kamerstukken Wet investeren in jongeren (31.775)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 37 – blz. 1679 - 1719

Blz. 1697

De heer Thissen (GroenLinks):

Dat is mooi, maar van de drempelloze instroom was ik al op de hoogte. Mij gaat het erom dat de meeste roc’s twee keer per jaar hun deur openzetten voor instromers. Je zou na een jeugdzorgtraject maar hersteld zijn, en tot september moeten wachten om onderwijs te kunnen volgen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Natuurlijk streven we naar meer instroommomenten en ik zie dat het mbo daarmee bezig is.

De heer Van Driel (PvdA):

Kan de staatssecretaris op dat punt een ambitie formuleren? Ik ben het zeer eens met

de heer Thissen dat het een buitengewoon star systeem is. Je kunt bijna niet verwachten dat de jongeren over wie wij het hebben zich daaraan aanpassen. Een ambitie van 365 keer per jaar is daarbij niet nodig.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Ik heb aangegeven dat ik met het mbo-veld de stand van zaken zal bespreken en zal

onderzoeken welke slagen de komende tijd nog gemaakt kunnen worden. Die toezegging doe ik. Ik wil wel reëel zijn in de verwachtingen, gelet op de financiering van het middelbaar beroepsonderwijs.

Blz. 1702

De heer Van Driel (PvdA):

Zou u misschien in staat zijn om ons over drie maanden daarover te rapporteren, zodat wij iets meer inzicht krijgen in wat het allemaal betekent?

Staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Dat vind ik prima; ik doe het met plezier.


Brondocumenten


Historie