WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

 • 6 november 2008, G.H.M.M. ten Horn (SP) en M.Y. Linthorst (PvdA)
  inzake de gemaakte inventarisatie van verschillen in kosten en tegemoetkomingen voor leerplichtige leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs en in het voortgezet onderwijs
  pdf pdf
  aanhangsels 2008-2009 nr. 3 (antwoord ontvangen op: 8 december 2008)
 • 20 juni 2008, G.H.M.M. ten Horn (SP) en M.Y. Linthorst (PvdA)
  inzake de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013
  pdf pdf
  aanhangsels 2007-2008 nr. 11 (antwoord ontvangen op: 25 juni 2008)

Toezeggingen