Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T02911

Toezegging Integrale beleidsagenda segregatie (35.050)De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ganzevoort (GroenLinks) toe een integrale beleidsagenda segregatie op te stellen.


Kerngegevens

Nummer T02911
Status openstaand
Datum toezegging 12 mei 2020
Deadline 1 januari 2021
Verantwoordelijke(n) Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Kamerleden Prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen beleidsagenda
onderwijsvrijheid
segregatie
Kamerstukken Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (35.050)


Uit de stukken

Handelingen I 2019-2020, nr. 26, item 6 – blz. 4

De heer Ganzevoort (GroenLinks): Wat doet de minister om de groeiende ongelijkheid door de coronacrisis tegen te gaan? Is hij ten tweede bereid om een negatieve zienswijze inzake segregatie extra gewicht te geven en waar nodig nieuwe scholen aanwijzingen te geven dat ze hun plan inclusiever moeten maken? Wat gaat hij doen om antisegregatiebeleid in de educatieve agenda afdwingbaar te maken? Kan hij daarin de inspectie een zwaardere rol geven? En is hij bereid een integrale aanpak van segregatie te initiëren en daarover met de Kamers in gesprek te gaan?

(…)

Handelingen I 2019-2020, nr. 26, item 6 – blz. 37

Minister Slob: Ik heb nagedacht over wat hier is aangegeven: wat zouden we nog wel of niet kunnen doen? Meneer Ganzevoort heeft daar heel specifiek naar gevraagd. Ik ben bereid om te zorgen dat er echt een integrale beleidsagenda gaat komen, want u gaf terecht aan dat het breder is dan alleen maar onderwijs. De uitkomsten van het LEA-onderzoek van de inspectie zullen we daar verder bij betrekken. Indien nodig geldt dat ook voor de uitkomsten van het onderzoek dat Oberon heeft gedaan naar het toelatingsbeleid; dat zal in juni verschijnen. We gaan periodiek monitoren. Dat gaat dus niet één keer gebeuren, maar we gaan dat volhouden. We gaan een concrete agenda maken met duidelijke doelen, die ons op basis van de evaluatie steeds mogelijkheden in handen geven om met de vertegenwoordigers van de gemeenten, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar ook met anderen, zoals onderwijsraden — kortom, met degenen die erbij betrokken zijn — in scherpte het gesprek te voeren. Op basis daarvan kunnen we dan iedere keer kijken welke volgende stappen gezet kunnen worden.

(…)

Handelingen I 2019-2020, nr. 26, item 6 – blz. 41

De heer Ganzevoort (GroenLinks): We zijn blij met de toezegging over die brede agenda tegen segregatie.

(…)

Handelingen I 2019-2020, nr. 26, item 6 – blz. 48

Mevrouw Bikker (ChristenUnie): Tegelijkertijd laat deze minister zien: ik heb hier ambitie op en ik kies voor een brede agenda. Ik dank hem voor de toezegging die hiermee in eerste instantie aan de heer Ganzevoort is gedaan, maar daarna ook aan ons allen, want deze hele Kamer is betrokken op hoe dat gestalte krijgt.


Brondocumenten


Historie

  • 12 mei 2020
    toezegging gedaan