T00874

Toezegging Melding noodremprocedure (31.384)De staatssecretaris zegt toe dat indien gebruik wordt gemaakt van de noodremprocedure, de regering dit aan de Eerste Kamer zal melden.


Kerngegevens

Nummer T00874
Status voldaan
Datum toezegging 7 juli 2008
Deadline 1 juli 2009
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen meldingen
procedures
Verdrag van Lissabon
Kamerstukken Goedkeuring Verdrag van Lissabon (31.384 (R1850))


Uit de stukken

Handelingen I 2007-2008, nr. 37, blz. 1531

(...) 

Blz. 1539

De heer Van der Linden (CDA):

Wil zij tevens toezeggen dat zij, als zij in de toekomst de noodprocedure inroept, dit ook aan de Eerste Kamer meldt?

Blz. 1587

Staatssecretaris Timmermans:

De heer Van der Linden heeft gevraagd of de regering bereid is aan de Eerste Kamer te melden dat gebruik is gemaakt van de noodremprocedure. Het antwoord daarop is ja.


Brondocumenten


Historie