T00334

Toezegging Mogelijke strijdigheden Nederlandse en Europese GrondwetStaatssecretaris Nicolaï geeft aan dat de Raad van State en de regering in een later stadium hun oordeel over eventuele strijdigheden tussen de huidige verdragsteksten en de Nederlandse Grondwet zullen formuleren.


Kerngegevens

Nummer T00334
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_4
Status voldaan
Datum toezegging 17 juni 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden M.J.M. Kox (SP)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Europa
Europese Conventie
Europese Grondwet
Kamerstukken Europese Conventie (28.473)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 29-895

[…]

Staatssecretaris Nicolaï:[…]

De heer Kox wees op een mogelijke strijdigheid tussen de huidige verdragsteksten en de Nederlandse Grondwet. Ik stel voorop dat de regering dat goed in de gaten houdt. Wij zien die strijdigheden nog niet. Hij noemde enkele voorbeelden, die wij ook bekijken. Ik zie nog geen strijdigheden, maar wij laten dit wel degelijk nauwkeurig bestuderen. De Raad van State zal er ook een oordeel over geven. De regering zal er in een later stadium nog haar oordeel over formuleren.

[…]


Brondocumenten


Historie

 • 4 april 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Memorie van toelichting: 30025 (R1783) nr.3, Advies en nader rapport raad van State nr.4
 • 17 juni 2003
  toezegging gedaan