T00332

Toezegging Nederlands Voorzitterschap Raad van EuropaMinister De Hoop Scheffer is bereid een advies aan de Venice-Commission te vragen indien het advies van deze commissie geen vertraging oplevert.


Kerngegevens

Nummer T00332
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_2
Status afgevoerd
Datum toezegging 4 november 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 5-263

[…]

De heer Jurgens (PvdA):

Ik verwacht dat er nog meer vertraging zou ontstaan als het comité van ministers tot mei blijft werken aan de hervorming van het Hof, vervolgens advies vraagt aan de Parlementaire Assemblee en de Assemblee dan alsnog advies vraagt aan de Venice-Commission. De commissie kan vaak in twee maanden een advies klaar hebben. Als nu advies wordt gevraagd is het er dus aan het eind van het jaar. Het kan dan betrokken worden bij de beoordeling van de voorstellen.

Minister De Hoop Scheffer:

Ik zal deze mogelijkheid verkennen. Als mij blijkt dat wat de heer Jurgens zegt klopt en dat het advies van deze commissie geen vertraging oplevert, ben ik graag bereid dat advies te vragen. Wij zijn het eens dat er iets moet gebeuren. Ik denk ook aan een filteringssysteem, aan hervorming van het toezichtssysteem en een mogelijk nieuw ontvankelijkheidscriterium. Dat zijn belangrijke punten die bij de overweging moeten worden betrokken, zeg ik ook tegen de heer Dees. Ik deel het gevoel van urgentie dat ik bij onder anderen de leden Dees en Jurgens merk.

[…]Historie

  • 4 november 2003
    toezegging gedaan