T01430

Toezegging Onderzoek naar inkomenspositie van zzp'ers en stand van zaken SER-adviezen over zzp'ers (33.000)De Minister van Algemene Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Barth, toe een onderzoek te doen naar de inkomenspositie van zzp'ers en de stand van zaken rond de uitvoering van de SER-adviezen over zzp'ers en dit voor de behandeling van de SZW-begroting naar de Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T01430
Status voldaan
Datum toezegging 25 oktober 2011
Deadline 1 januari 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Algemene Zaken
Kamerleden Drs. M.A.M. Barth (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen SER, adviesaanvragen
ZZP'ers
Kamerstukken Miljoenennota 2012 (33.000)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 4 - blz.  4, 73, 83

Mevrouw Barth (PvdA):

Wij vragen ons af of het kabinet eigenlijk wel een volledig beeld heeft van de economische situatie in ons land. Opgelucht stelt de regering in de troonrede vast dat massale werkloosheid en een sterke toename van het aantal faillissementen is voorkomen. Dat is iets om blij mee te zijn. Zoveel Europeanen en Amerikanen zijn zo veel slechter af. Tegelijkertijd stellen wij vast dat dit parameters uit de oude economie zijn. Inmiddels kent ons land ruim 900.000 zzp'ers en flexwerkers. Zij vallen weg in dit soort statistieken. Een vetpot is het zzp-schap zelden. Bij velen zijn het aantal opdrachten en het inkomen fors teruggelopen. Het is volkomen ten onrechte dat het kabinet hun positie over het hoofd ziet. Zzp'ers en flexwerkers vormen het stootkussen van onze economie. Is het kabinet bereid om onderzoek te doen naar hun koopkracht, hun inkomenspositie en hun sociaaleconomische verwachtingen, en onze Kamer daar voor de behandeling van de SZW-begroting over te berichten? En wil het kabinet het CPB vragen om de positie van zzp'ers standaard te betrekken bij de beoordeling van de economische stand van zaken in ons land? Wanneer gaat het kabinet nu echt vaart maken met de uitvoering van de SER-adviezen over zzp'ers, waarin bijvoorbeeld een vrijwillige aansluiting bij collectieve arrangementen wordt aanbevolen?

(...)

Minister Rutte:

Is het kabinet bereid om een onderzoek te doen – en dit voor de behandeling van de SZW-begroting naar de Kamer te sturen – naar de inkomenspositie van zzp'ers en de stand van zaken rond de uitvoering van de SER-adviezen over zzp'ers? Ja, ik zeg de Kamer dat toe.

(...)

Mevrouw Barth:

(...)

Wij hebben tot nu toe een goed debat met elkaar gevoerd en onze fractie is erg blij met de toezegging van de minister-president over de positie van zzp'ers. Wij zien dat materiaal graag tegemoet voor de behandeling van de SZW-begroting.


Brondocumenten


Historie