Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T01589

Toezegging Onderzoek voorafgaand aan nieuwe verhoging tarieven in besluit tot wijziging van de Wahv (29.398 en 33.400 VI)De Minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen/opmerkingen van de leden Franken en Scholten, toe om voorafgaand aan een voornemen tot tariefverhoging in het besluit tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, een onderzoek te laten doen naar de effecten op de verkeersveiligheid, de weggebruiker en de politiemensen. 


Kerngegevens

Nummer T01589
Status openstaand
Datum toezegging 27 november 2012
Deadline 1 januari 2013
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Kamerleden prof. mr. H. Franken (CDA)
Mr. M.C. Scholten (D66)
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Mondeling overleg
Categorie legisprudentie
Onderwerpen verkeersboetes
Kamerstukken Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2013 (33.400 VI)
Maatregelen verkeersveiligheid (29.398)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2012/13, 33400 VI, p. 2-3.

De heer Franken (CDA): Boetes worden opgelegd als een sanctie om bepaald gedrag te reguleren. Het reguleren van gedrag met behulp van het strafrecht berust op drie pijlers.

Drie factoren spelen een rol: de hoogte van de sanctie, de snelheid van de berechting en de subjectieve pakkans. Als één van die factoren nul is, is het product nul. Je kunt de boetes heel hoog maken, maar als het jaren duurt voordat je wordt vervolgd, is het resultaat toch ook nog nul of bijna nul. Nu heeft de minister er een element uitgepakt, terwijl ook de Rekenkamer zegt dat er iets meer aan de keten moet worden gedaan, dus ook aan de snelheid van berechting en de subjectieve pakkans, dat wil zeggen niet zozeer de pakkans maar hoe de burger die ervaart. Waarom wordt alleen de boete zo verhoogd terwijl eigenlijk maar een kwart daarvan op de indexering is te herleiden en de rest zomaar een verhoging is, waarschijnlijk om tekorten op de begroting aan te vullen? Dat verbaast ons wat. Daarover krijgen wij graag een nadere explicatie.

Kamerstukken I 2012/13, 33400 VI, p. 3-4.

Minister Opstelten: In de kern wordt voorgesteld om de huidige boete niet te verlagen. Daarom dit bescheiden

indexeringsvoorstel van 2%. Het is bekend hoe het systeem werkt, want dat hebben we hier met elkaar afgesproken. (...) Ik zeg niet dat de boetes nu verder omhoog moeten. Ik zeg ook niet dat het niet moet. Dit is een bescheiden, maar ook wenselijke indexering. De doelstelling van deze maatregel is niet om de begroting sluitend te krijgen, dat is nooit aan de orde. De financiële situatie speelt echter ook een rol. Ik ben niet zo kinderachtig dat ik dat zou ontkennen.

Kamerstukken I 2012/13, 33400 VI, p. 4-5.

Mevrouw Scholten (D66): Ik vraag me af of je als betrouwbare en zorgvuldig opererende overheid belang kunt hebben bij het constateren van overtredingen en het verkrijgen van boetes op deze manier. De minister zei zojuist dat de trajectcontrole en flitspalen leiden tot een enorme verhoging van de pakkans. Dat is een aantrekkelijke manier om de verkeersveiligheid te borgen, maar aan de andere kant zie je dat de staandehoudingen enorm zijn afgenomen. Dit zal naar mijn inschatting worden veroorzaakt door het feit dat daarvoor mankracht nodig is en dat die staandehoudingen geld kosten. Ik geef de minister een klein voorbeeld. Ga op een gewone doordeweekse avond in het Vondelpark staan en het regent bonnen voor niet verlichte fietsen. Amsterdam doet er niets meer aan. Dat zijn de elementen waarom het gaat, want dat zal de burger snappen en die verhoging telkenmale misschien niet.

Kamerstukken I 2012/13, 33400 VI, p. 6.

Minister Opstelten: Ik zeg toe dat ik, als ik nog eens met een verhoging zal komen, voordat ik een dergelijk besluit neem, een onderzoek zal laten doen naar de effecten op de verkeersveiligheid en de weggebruiker, maar ook op de politiemensen. Ik ben uit dat hout gesneden dat ik ervan uitga dat als het gezag een opdracht geeft aan de politie, die opdracht zal worden uitgevoerd. Ik ben echter ook voor de vrije ruimte van een politieman of -vrouw om de prioriteiten af te wegen, ziende wat er gebeurt. Die toezegging doe ik graag.


Brondocumenten


Historie

 • 7 november 2017
  nieuwe commissie: commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
 • 7 november 2017
  commissie vervallen: commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
 • 26 oktober 2017
  nieuwe verantwoordelijkheid: Minister voor Rechtsbescherming
 • 26 oktober 2017
  verantwoordelijkheid verlopen: Minister van Veiligheid en Justitie
 • 12 september 2017
  nieuwe status: openstaand
  Voortgang:
 • 27 november 2012
  toezegging gedaan