T00330

Toezegging Regelgevende agentschappenMinister Bot zegt toe dat de heer Van der Linden (CDA) een schriftelijk antwoord zal krijgen betreft zijn vraag over de agentschappen.


Kerngegevens

Nummer T00330
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_13
Status voldaan
Datum toezegging 9 november 2004
Deadline 1 januari 2005
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2004 (29.200 V)


Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 4-102

[...]

(blz.77)

De heer Van der Linden(CDA):[...]

Op 27 juni 2003 adviseerde de regering in Kamerstuk 22112, nr.280 nog tot terughoudendheid ten aanzien van de instelling van Europese regelgevende agentschappen.

[…]

Dreigt dit proces zich niet te onttrekken aan de subsidiariteits- en vooral ook de proportionaliteitstoets?  Dreigt hier niet een wild vertakte boom te ontstaan met bovendien de neiging in de lidstaten om schaduwagentschappen op nationaal niveau op te richten? Is het gevaar van ongecontroleerde nieuwe bureaucratie en regelgeving niet reëel en komt het parlement nolens volens niet op afstand te staan, ook al krijgt het daar wel een toezichthouder bij?  Worden geen doublures met goed functionerende bestaande Europese instellingen, bijvoorbeeld het agentschap voor de mensenrechten in Wenen, en een waste of money veroorzaakt?  Met name waar het gaat om het agentschap voor de mensenrechten, vraag ik de minister welke waarborgen ingebouwd worden om duplicatie en het hanteren van uiteenlopende normen in Europa te voorkomen. Ik hoor hier graag een nadere reactie op.

[...]

(blz.102)

Misschien kan de minister de Kamer daarover schriftelijk informeren. Het gaat daarbij om de vraag naar het aantal agentschappen en om de vraag naar juist dit agentschap omdat ik daar zelf op een andere manier bij betrokken ben. Als ik de conceptteksten van de Commissie zie, lijkt het mij dat zij het werk gewoon gaat overnemen. Daarmee schuif je een goed functionerend agentschap aan de kant.

[...]

(blz.102,103)

Minister Bot: [...]

Ik zeg u dus een schriftelijke notitie toe waarin wij kunnen ingaan op deze specifieke problemen.

[...]

(blz.127)

Op zijn vraag naar het agentschap krijgt de heer Van der Linden een schriftelijk antwoord. Wij zullen letten op de Raad van Europa en de link met de ''Neighbourhood Policy''. Wat de Warschau-top betreft, weet u dat Nederland oorspronkelijk geen voorstander was, omdat wij van mening waren dat er te weinig substantie is.

[...]Historie

 • 1 februari 2005
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief, 22112 nr. D en brief 10 mei 2005, 22112 nr.377
 • 9 november 2004
  toezegging gedaan