T01728

Toezegging Relatie begrotingsbeleid 2014 en houdbaarheidstekort in de Miljoenennota (21.501-20, B en C)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Grave (VVD), toe te zullen bezien wat de mogelijkheden zijn om de Kamer in de Miljoenennota een zo goed mogelijk overzicht te geven van de relatie tussen het begrotingsbeleid voor 2014 en het houdbaarheidstekort.


Kerngegevens

Nummer T01728
Status voldaan
Datum toezegging 11 juni 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Mr. F.H.G. de Grave (VVD)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
commissie voor Financiën (FIN)
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen begrotingsbeleid
miljoenennota
Kamerstukken Europese Raad (21.501-20)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 30, item 9 - blz. 71

De heer De Grave heeft gevraagd of wij in de Miljoenennota kunnen ingaan op de relatie tussen het begrotingsbeleid voor 2014 en het houdbaarheidstekort. Wij besteden in de Miljoenennota natuurlijk aandacht aan alle budgettaire effecten, zowel incidenteel als structureel. De effecten van het houdbaarheidstekort zijn moeilijk aan te geven. Het CPB berekent dat, zij het niet elk jaar. Ik zal kijken wat we kunnen doen om de Kamer een zo goed mogelijk inzicht te geven. Ik neem dat punt dus mee.


Brondocumenten


Historie