Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00499

Toezegging Rubricering politiegegevens (30.164/30.327)De minister van Justitie zegt toe de Kamer te informeren over de toepassing van de wet op de punten waar in het debat sprake van was. De minister van Justitie zegt de Kamer bovendien een brief toe waarin hij zal ingaan op de rubricering.


Kerngegevens

Nummer T00499
Oorspronkelijke nummer tz_JUST_2007_28
Status afgevoerd
Datum toezegging 3 juli 2007
Deadline 1 oktober 2018
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie
Minister van Veiligheid en Justitie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Justitie en Veiligheid
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Wet politiegegevens
Kamerstukken Wet politiegegevens (30.327)
Verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven (30.164)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 36 – 1123

Minister Hirsch Ballin:

Als wij ervan uitgaan dat het kalenderjaar 2008 het eerste jaar is dat deze wet al werkt, zeg ik graag toe dat wij na ommekomst daarvan – in verband met het jaarverslag van het College van procureurs-generaal – een bericht zullen geven over de toepassing van deze wet op de punten waarop onze gedachtewisseling van zo-even betrekking had. Op de rubricering zal ik nog specifiek in een brief ingaan.


Brondocumenten


Historie