T00333

Toezegging Subsidie EBNStaatssecretaris Nicolaï zegt toe dat hij het gesprek met de Europese Beweging zal aangaan en dat hij positief staat tegenover het zoeken naar een oplossing voor de problemen bij de huidige subsidiëringsbeslissingen.


Kerngegevens

Nummer T00333
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_3
Status afgevoerd
Datum toezegging 17 juni 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Kamerstukken Europese Conventie (28.473)


Uit de stukken

Handelingen EK 2003-2004, 29-897

[…]

Staatssecretaris Nicolaï:[…]

Ik kom vervolgens bij de motie op stuk nr. 158k over de Europese Beweging in Nederland. Daarover heb ik aan de overkant gezegd dat als het gaat om de wijze van subsidiëren, u zich moet realiseren dat wij geen structurele subsidies meer kennen maar activiteitensubsidies: men wordt gehonoreerd op basis van projectplannen die men heeft. Dat is enigszins strijdig met de formulering zoals het hier staat. Het zegt ook iets over de wijze waarop wij onze subsidiesystematiek willen hanteren. Daarmee kom ik bijvoorbeeld op de opmerking van de heer Kox die daar positief tegenover staat, maar die ook heel positief staat tegenover weer andere initiatieven die genomen zijn en worden. Dat is precies het probleem van de regering. Ik sta tegenover veel van die initiatieven heel positief, maar het geld is heel beperkt. U heeft hier geen dekking bij aangegeven, als u bedoelt dat hier een ophoging zou moeten plaatsvinden. Aan de andere kant is het ’’niet verlagen’’ weer een andere formulering en is het ook een vraag: niet verlagen ten opzichte waarvan? Wat ik wel kan doen, is ook hier toezeggen dat ik het gesprek met de Europese Beweging zal aangaan en dat ik positief sta tegenover het zoeken naar een oplossing voor de problemen, want die zijn inderdaad reëel bij de huidige subsidiëringsbeslissingen. Verder kan en wil ik op dit moment niet gaan. Ik heb dan ook geen behoefte aan deze motie.

[…]Historie

  • 17 juni 2003
    toezegging gedaan