T00149

Toezegging bij infrastructuur 3Minister De Boer zegt toe dat ook in het geval van de Spoedwet wegverbreding extern zal worden geëvalueerd.


Kerngegevens

Nummer T00149
Oorspronkelijke nummer tr_V&W_2004_6
Status voldaan
Datum toezegging 20 mei 2003
Deadline 1 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Kamerstukken Spoedwet wegverbreding (28.679)


Opmerking

Op 6 juli 2006 (kamerstuknummer 30646 nr.1) is het evaluatierapport Spoedwet naar de Voorzitter van de Eerste Kamer gezonden. Met de brief van 25 oktober 2006 (kamerstuknummer 30646 nr. 2) is de Eerste Kamer geïnformeerd over het standpunt van de minister.

Stand van zaken V&W: Ingevolge artikel 19 van de Spoedwet wegverbreding zal in de loop van volgend jaar een externe instantie worden aangewezen die voor juni 2006 deze evaluatie zal hebben afgerond.

Uit de stukken

Handelingen EK 2002-2003, blz. 24-777

[…]

De heer Pormes (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb de minister ook nog gevraagd naar de externe evaluatie. Hij heeft dat als voorbeeld gebruikt bij de andere spoedwetten.

Minister De Boer:

Mijn excuses. U heeft die vraag gesteld. Ik wil u bij dezen toezeggen dat ook in het geval van de Spoedwet wegverbreding extern zal worden geëvalueerd

[…]Historie

 • 5 februari 2008
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   DAB/2008/72
 • 20 mei 2003
  toezegging gedaan