28.679

Spoedwet wegverbredingDit wetsvoorstel strekt ertoe om zo spoedig mogelijk door een limitatief aantal wegaanpassingen de capaciteit van een aantal hoofdwegen te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan het bestrijden van files.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op twee categorieën van projecten: de (versnelde) realisatie van spitsstroken en plusstroken. Bij de keuze van de projecten is de file-top 50 het uitgangspunt geweest.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 18 december 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, Leefbaar Nederland, CDA, Groep De Jong, SGP en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 mei 2003 na hoofdelijke stemming met 35 stemmen voor en 30 stemmen tegen aangenomen. Tijdens deze behandeling is de Motie Eversdijk (CDA) c.s. inzake diverse uitvoeringsaspecten van de Spoedwet wegverbreding (28.679, EK nr. 128g) ingediend. Deze motie is op 27 mei 2003 met algemene stemmen aangenomen. De heer Pormes (GroenLinks) heeft op 1 februari 2005 over de motie schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat, die de minister op 15 maart 2005 beantwoord heeft (Aanhangsel Handelingen I 2004-2005, nr. 10)Word-document.

De wet is opgenomen in Staatsblad 256 van 24 juni 2003.

Wijziging bijlage bij de Spoedwet wegverbreding is opgenomen in Staatsblad 235 van 27 mei 2004.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2002

titel

Regels ter bespoediging en vereenvoudiging van procedures met het oog op het zo spoedig mogelijk vergroten van de capaciteit van een aantal hoofdwegen door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen (Spoedwet wegverbreding)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via