Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
T00366

Toezegging bij splitsingswet 9De minister van Economische Zaken zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over de beheersovereenkomst tussen de regionale netbeheerders en TenneT. Daarbij zal de Kamer worden geïnformeerd over de wijze waarop een van beide partijen zekerheid zal worden geboden.


Kerngegevens

Nummer T00366
Oorspronkelijke nummer tz_EZ_2007_8
Status voldaan
Datum toezegging 3 juli 2007
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Splitsing van energiebedrijven (30.212)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2006 – 2007, 36 – 1107-1108

Blz. 1089

De heer Van den Berg (SGP):

Is het juist dat regionale netbeheerders van oordeel zijn dat het beheer over de transformatoren die zich bevinden tussen het HS-net en netten met lagere spanningsniveaus noodzakelijk is voor een veilig en betrouwbaar beheer van de door hen

beheerde elektriciteitsnetten? Hoe beziet de minister deze problematiek? Is het een correcte inschatting dat het beheer over de bedoelde transformatoren niet behoeft te

worden overgedragen in het kader van de overdracht van de HS-netten?

Blz. 1107-1108

Minister Van der Hoeven:

De geachte afgevaardigde vroeg wat de stand van zaken is bij de overdracht van de netten en wat de plek van de transformatoren is. Daarbij doet zich een probleem voor. Er wordt nogal gesproken tussen TenneT en de energiebedrijven. De partijen staan lijnrecht

tegenover elkaar. Voor de standpunten van beide partijen is iets te zeggen. Er worden thans twee onderzoeken uitgevoerd, een in opdracht van de regionale netbeheerders

en een in opdracht van TenneT. Die onderzoeken worden binnenkort afgerond. Ik heb Dte gevraagd om de onderzoeken te valideren en om advies uit te brengen. Het is een gevoelige kwestie en het lijkt mij goed dat ik zeg dat zorgvuldigheid vooropstaat. Ik

kan nu niet zeggen hoe de beheersoverdracht er zal uitzien. Zoals ik al zei, hebben beide partijen een verhaal. Op een gegeven moment zullen wij de knoop moeten doorhakken. De partij die buiten de boot valt, zul je ook een vorm van zekerheid moeten bieden, maar als wij zover zijn, wil ik daar de Kamer graag schriftelijk over informeren.Historie

 • 30 november 2007
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   30212, nr.68
 • 3 juli 2007
  toezegging gedaan