T00649

Toezegging bij waterbeheer 3Staatssecretaris Schultz van Haegen zal eind december de mogelijke scenario's en maatregelen opschrijven inzake de verschillende soorten stroomgebieden, met de daarbij behorende kosten.


Kerngegevens

Nummer T00649
Oorspronkelijke nummer tz_V&W_2005_3
Status afgevoerd
Datum toezegging 5 april 2005
Deadline 1 januari 2006
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water (28.808)


Opmerking

Besluit commissie V&W d.d. 18 december 2007

Uit de stukken

Handelingen EK 2004-2005, 22-952

[...]

(blz.951)

Staatssecretaris Schultz van Haegen-Maas Geesteranus: [...]

Er zijn twee verschillende soorten stroomgebieden: de deelstroomgebieden, behorend bij het NBW, en de stroomgebieden van de grote rivieren, volgens een vereiste van Europa. Dat zijn vier stroomgebieden, maar er zijn heel veel deelstroomgebieden bepaald, ook om de problemen praktisch te kunnen aanpakken. Ik heb van mijn bestuurlijke partners begrepen dat men nu juist heel goed met deze onderverdeling uit de voeten kan; als u andere berichten heeft gehoord, hoor ik dat graag nog.

[...]

Wij proberen iedereen betrokken te houden bij deze vrij complexe materie door telkens weer een stapje te zetten en dat vast te leggen. Wij hebben nu de huidige situatie vastgelegd en in december aanstaande zullen wij de mogelijke scenario's en maatregelen opschrijven, met de daarbij behorende kosten. Die kosten konden wij nog niet berekenen omdat er nog geen maatregelen bekend waren, dus dit heeft even moeten wachten.

[...]Historie

  • 5 april 2005
    toezegging gedaan