T02753

Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)De minister voor Rechtsbescherming zegt de Kamer toe dat de Ontwerpregeling kansspelen op afstand ter informatie aan de Kamer zal worden gezonden zodra die gereed is voor internetconsultatie.


Kerngegevens

Nummer T02753
Status voldaan
Datum toezegging 11 september 2018
Deadline 1 januari 2020
Verantwoordelijke(n) Minister voor Rechtsbescherming
Commissie commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
Soort activiteit Brief
Categorie lagere regelgeving
Onderwerpen kansspelen
onlinegokken
Kamerstukken Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2018-2019, 33 996, G, p. 1

In de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime (Kamerstukken 34 471) heb ik toegezegd de lagere regelgeving op grond het wetsvoorstel kansspelen op afstand (Kamerstukken 33 996) ter informatie aan uw Kamer te zenden. Bijgaand treft u aan het ontwerpbesluit kansspelen op afstand, zoals dat in openbare internetconsultatie is gegeven. Het ontwerpbesluit zal na verwerking van de consultatiereacties worden voorgehangen door toezending aan de Eerste en Tweede Kamer. De ontwerpregeling kansspelen op afstand zal ter informatie aan uw Kamer worden gezonden zodra die gereed is voor internetconsultatie.


Brondocumenten


Historie