33.996

Organiseren van kansspelen op afstandDit wetsvoorstel moderniseert de Wet op de kansspelen (Wok) en de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) door, onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk te maken. De regering wil de bestaande en toekomstige behoefte aan kansspelen via internet en andere toekomstige elektronische communicatiemiddelen regelen en zorgen dat de speler een passend en aantrekkelijk aanbod heeft met waarborgen tegen kansspelverslaving en criminaliteit. Kansspelen op afstand zijn kansspelen waaraan de speler online en zonder fysiek contact met (het personeel van) de organisator van de kansspelen deelneemt.

Met dit voorstel wordt de monopolie van traditionele landgebonden sportweddenschappen doorbroken. Om gokverslaving bij online gokken zoveel mogelijk te voorkomen komt er een centraal register voor de uitsluiting van kansspelen (CRUKS) en aanvullende toezicht- en handhavingsbevoegdheden voor de kansspelautoriteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 33.996, A) is op 7 juli 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 5 februari 2019 en werd voortgezet op 12 februari 2019. Tijdens het debat werden op 12 februari 2019 zes moties ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en PVV.

Tegen: SGP, ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, OSF en SP.

Het wetsvoorstel werd door de Eerste Kamer gezamenlijk met het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34.471) plenair behandeld.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid bespreekt op 1 oktober 2019 in het kader van toezegging T02753 de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 24 juli 2019 over de ontwerpregeling kansspelen op afstand (EK, Q met bijlage).

Het lid Van Dijk (SGP) vraagt de staf te rappelleren bij het ministerie van J&V wanneer een reactie op de motie-Van Dijk (EK, N), waarin gevraagd wordt voor 1 september 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheid van een verbod op reclame voor (online)gokken en de consequenties daarvan, verwacht kan worden.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2014

titel

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-118] documenten

Sociale media menu


Volg via