T00900

Toezegging Verlenging structuurvisie (30.452)De minister van Verkeer en Waterstaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouw, toe voor de tweede termijn een brief te zullen sturen over de onmogelijkheid de structuurvisie te verlengen.


Kerngegevens

Nummer T00900
Status voldaan
Datum toezegging 8 december 2008
Deadline 9 december 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Verkeer en Waterstaat
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen luchthavens
Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens
Kamerstukken Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30.452)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [12] - blz. 586

De heer Schouw (D66): Voorzitter. (...) Als het overgangsrecht van die Wro niet goed geregeld is, dan zij dat zo, maar dan vraag ik nog wel een onderbouwing daarvan, misschien zelfs op papier, want dat komt ineens uit de hoge hoed hier naar voren. Bovendien is het de vraag of dat wel het probleem is in dit debat. Volgens mij is het meer een probleem van een ander in een ander debat.

Minister Eurlings: Voorzitter. Ik wil de heer Schouw graag toezeggen dat ik tussen nu en morgenavond schriftelijk zal voorleggen waar in de Wet ruimtelijke ordening niet is voorzien dat een structuurvisie kan worden verlengd.


Brondocumenten


Historie

  • 9 december 2008
    nieuwe status: voldaan
  • 8 december 2008
    toezegging gedaan