T00369

Toezegging Vertrouwelijke informatie beveiliging (30475)De minister van Economische Zaken zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de toets die de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding uitvoert naar de beveiliging van informatie-uitwisseling.


Kerngegevens

Nummer T00369
Oorspronkelijke nummer tz_EZ_2008_2
Status voldaan
Datum toezegging 5 februari 2008
Deadline 1 januari 2009
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen beveiliging
informatie-uitwisseling
ondergrondse netten
Kamerstukken Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (30.475)


Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2007 – 2008, 19 – 820

De heer Van Driel (PvdA): Natuurlijk heeft het Kadaster grote ervaring met het beveiligd uitwisselen van informatie, maar het gaat dan toch om veel minder vitale informatie dan de informatie waar wij hier over spreken. Ik dring erop aan om de beveiliging te onderzoeken, zodat de opvatting van de minister dat door de genomen maatregelen de beveiliging afdoende is, nog eens onafhankelijk wordt vastgesteld. Wil de minister dit aan de onafhankelijke Onderzoeksraad voor veiligheid vragen?

Blz. 826

Minister Van der Hoeven: De toets die de heer Van Driel voorstelt, wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Ik zie niet direct een reden om nog een toets te laten uitvoeren door de onderzoeksraad.

De heer Van Driel (PvdA): Wij kunnen ermee leven als er wordt getoetst door een geëigende instantie. Kunnen wij daar vertrouwelijk over beschikken?

Minister Van der Hoeven: U wilt dat de Kamer wordt geïnformeerd over de resultaten van die toets. Klopt dat? Dat zeg ik toe. Het kan zijn dat dit vertrouwelijk moet gebeuren, maar dan neem ik uiteraard contact op met de Kamer.


Brondocumenten


Historie

 • 22 juli 2008
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   ET/TM/8087524 brief Minister van EZ
 • 5 februari 2008
  toezegging gedaan