30.475

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse nettenDit wetsvoorstel stelt de informatie-uitwisseling tussen kabel- en leidingbeheerders enerzijds en partijen die willen graven in de ondergrond (grondroerders) anderzijds verplicht. Daarnaast verplicht dit voorstel de grondroerders en hun opdrachtgevers om zorgvuldig te graven.

Dit voorstel heeft als doel om beschadingingen aan kabels en leidingen in de ondergrond en ongevallen te voorkomen. Naast de bovengenoemde verplichtingen geeft het voorstel ook duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen. De kabel- en leidingbeheerders hebben de verantwoordelijkheid om tijdig volledige, nauwkeurige en betrouwbare informatie aan te leveren over de liggingsgegevens van hun kabels en/of leidingen op de graaflocatie. De taak van het faciliteren van het proces van informatie-uitwisseling wordt door dit voorstel neergelegd bij het Kadaster in plaats van bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 juni 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel 5 februari 2008 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 120 van 22 april 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 232 van 26 juni 2008.

Het Besluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten is opgenomen in Staatsblad 233 van 26 juni 2008.

De inwerkingtreding van enkele bepalingen is opgenomen in Staatsblad 113 van 16 maart 2010.

Tijdens de plenaire behandeling op 5 februari 2008 heeft de minister van Economische Zaken toegezegd een wetsvoorstel in te dienen over het schrappen van de verplichting tot informatie-uitwisseling over ondergrondse netten van huisaansluitingen. De minister heeft dat wetsvoorstel (31.540) op 15 juli 2008 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft op 22 juli 2008 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over de resultaten van de toets door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) naar de veiligheidsaspecten en over een toegezegde wetswijziging die de huisaansluitingen uit de wet zou halen uitgebracht (EK 30.475, F met bijlagen).PDF-document

De commissie heeft op 3 november 2008 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Economische Zaken over het wetgevingsproces van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) (EK 30.475, G) uitgebracht. 


Kerngegevens

ingediend

3 maart 2006

titel

Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via