T01630

Toezegging Volwaardig kunnen functioneren rechtbanken Overijssel en Gelderland (33.451)De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beuving (namens alle fracties), toe dat de rechtbanken Overijssel en Gelderland het vertrouwen en de faciliteiten krijgen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. 


Kerngegevens

Nummer T01630
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2012
Deadline 1 april 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden Mr.dr. J. Beuving (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Gelderland
Overijssel
Splitsingswet
Kamerstukken Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)


Uit de stukken

Handelingen I 2012/13, nr. 12 - blz. 42

Mevrouw Beuving (PvdA): De fracties van deze Kamer wensen van de minister de toezegging te krijgen dat de rechtbanken Overijssel en Gelderland het vertrouwen en de faciliteiten krijgen die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

Handelingen I 2012/13, nr. 12 - blz. 55

Minister Opstelten: Als ik goed heb geluisterd, vraagt mevrouw Beuving mij op drie punten om een bevestiging. Op alle punten kan ik bevestigend antwoorden. (...) Op het eerste punt antwoord ik: ja, ik geef de rechtbanken Gelderland en Overijssel het volledige vertrouwen. Daarom wordt er vanaf 1 januari aanstaande gewerkt alsof dit twee afzonderlijke rechtbanken zijn.

Mevrouw Beuving (PvdA): (...) Om elk misverstand te vermijden vraag ik de minister het volgende. Hij zegt dat de gesplitste rechtbanken van Overijssel en Gelderland alle vertrouwen zullen krijgen om daadwerkelijk goed te kunnen functioneren. Ik miste in de formulering van de minister het woord "faciliteiten". Wij hebben immers ook gevraagd om de faciliteiten die daarbij horen.

Minister Opstelten: Het antwoord daarop is: ja. Dat hoort daarbij. Dat heb ik eigenlijk impliciet aangegeven in mijn antwoord.


Brondocumenten


Historie