T01543

Toezegging Voor stemming brief toesturen met opsomming van de wijzigingsvoorstellen (30.880/32.822)De minister van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen en vragen van het lid Knip (VVD), toe om voor de stemming over de wetsvoorstellen 'nationale politie', een brief aan de Kamer te sturen met een opsomming van de tijdens het plenaire debat en in de nadere memorie van antwoord toegezegde (wets)wijzigingen. 


Kerngegevens

Nummer T01543
Status voldaan
Datum toezegging 3 juli 2012
Deadline 10 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden Drs. M.A.J. Knip (VVD)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen nationale politie
wetswijziging
Kamerstukken Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012 (32.822)
Politiewet 2012 (30.880)


Opmerking

Kamerstukken I 2011/12, 30880 en 32822, O.
(NB: punt 12 is naar aanleiding van het plenaire debat toegevoegd en is het enige punt van verschil met de opsomming in de nadere memorie van antwoord.)

Uit de stukken

Handelingen I 2011/12, nr. 36 - blz. 50

De heer Knip (VVD): "Er is inmiddels een aantal wijzigingsvoorstellen beschreven in de nadere memorie van antwoord. Er is er nog één bijgekomen. Ik zou de minister willen vragen om er met zijn inderdaad terecht geprezen ambtenaren voor te zorgen dat er een duidelijk overzicht is voordat wij tot stemming over de voorstellen overgaan. Wij willen een duidelijke beschrijving van waarover wij precies gaan stemmen om het gehele wetsvoorstel nog wat scherper te krijgen. Ik zie de minister ongerust kijken. Ik vraag niet om een nieuw wetsvoorstel maar wel om een duidelijke opsomming."

Handelingen I 2011/12, nr. 36 - blz. 54

De heer Knip (VVD): "Ik vraag hem om niet te vergeten het lijstje of de brief deze week te sturen, zodat wij precies weten waar wij volgende week over gaan stemmen. Het liefst ontvangen wij het per brief, want dan maakt het ook deel uit van de stukken. Dan is het helemaal glashelder."

Minister Opstelten: "Dat was mijn volgende punt, maar ik was nog niet zover. Ik zag de heer Koole namelijk al naar de interruptiemicrofoon komen. Ik zal natuurlijk voldoen aan de vraag van de heer Knip. Voor de stemmingen zal ik een lijst naar de Eerste Kamer sturen."

Handelingen I 2011/12, nr. 36 - blz. 56

Minister Opstelten: "Ik dank de heer Knip voor zijn woorden. De evaluatie komt duidelijk op de rechtspersoon. Over een-op-een heb ik net al wat gezegd. Ook het overzicht komt er op tijd aan. We moeten tenslotte weten waarover we stemmen."


Brondocumenten


Historie