T00327

Toezegging Vrij verkeer werknemersHet kabinet zal in de tweede helft van januari een besluit nemen omtrent implementatie vrij verkeer werknemers toetredende lidstaten en een notitie aanbieden over voor- en nadelen van vrij verkeer


Kerngegevens

Nummer T00327
Oorspronkelijke nummer tz_ESO_2004_1
Status voldaan
Datum toezegging 19 januari 2004
Deadline 31 januari 2004
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit (Nadere) Memorie van antwoord
Categorie brief/nota
Kamerstukken Werving personeel uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte (28.442)


Uit de stukken

EK 2003-2004, 28442 C Memorie van Antwoord

[…]

Staatssecretaris Rutte: Ten tijde van de voorbereiding van het wetsvoorstel in 2002 waren afspraken over de werving en tewerkstelling van werknemers uit de nieuwe lidstaten een concreet en actueel voorbeeld van een afspraak die in een convenant geregeld zou kunnen worden. In het perspectief van hun komende toetreding tot de EU zou het immers wenselijk zijn om bij afwezigheid van prioriteitgenietend aanbod aan deze groep werknemers voorrang te verleen boven werknemers uit andere niet-EER landen. Ook de SER had in het advies "arbeidsmobiliteit in de EU’ voor een zekere prioritering van arbeidsaanbod uit de nieuwe lidstaten gepleit. Of dit voorbeeld na 1 mei 2004 nog relevant, is afhankelijk van de besluitvorming van het kabinet over de implementatie van het vrij verkeer van werknemers. Het kabinet zal in de tweede helft van januari 2004 zijn besluit hierover kenbaar maken. Dan zal ook de door de leden van de fractie van de VVD in de Tweede Kamer gevraagde notitie over de voor- en nadelen van het vrij verkeer van werknemers aan de Eerste en Tweede Kamer worden aangeboden.Historie

 • 23 januari 2004
  Voortgang:
  documenten:
  • -   
   Brief kamerstuk 29407, nr. 1
 • 19 januari 2004
  toezegging gedaan